Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als professional in de zorg heb ik de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het verplicht om volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen

Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.

Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader.

  • Is melden noodzakelijk?
  • Is hulpverlening (ook) mogelijk?