Klachten en geschillen

Bij klachten volgt het volgende stappenplan:

 

  1. Een klacht wordt in eerste instantie bespreekbaar gemaakt door client bij behandelaar.
  2. Indien dat niet tot een oplossing leidt dan komt de Klachtenfunctionaris in actie ter bemiddeling.
  3. Indien de Klachtenfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, verwordt de klacht tot een geschil. Dat geschil wordt aan de Geschillencommissie voorgelegd.

 

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben: Reglement Geschillencommissie